Autoelektričar

AUTOELEKTRIČAR

Program (JMO - trogodišnji) se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi i radni zadaci autoelektričara su:

- održavanje i popravak električnih instalacija na vozilima

- zamjena i popravak električnih/ elektroničkih uređaja u automobilu

- popravak i kontrola automobilske rasvjete - izmjena i održavanje uređaja za paljenje

- ugradnja audio i videouređaja u automobil

- ugradnja alarmnih uređaja te uređaja za satelitsko navođenje.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom. ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada. 

 

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti ovdje.

Zadnji puta mijenjano Srijeda, 31 Svibanj 2017 22:42

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.