Elektromehaničar

ELEKTROMEHANIČAR

Program (JMO - trogodišnji) zanimanja elektromehaničar sastoji se od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela ( program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi i radni zadaci elektromehaničara su:

- održavanje, popravljanje, montiranje i demontiranje električnih strojeva

- montiranje i servisiranje kućanskih uređaja te klima uređaja

- montiranje i servisiranje industrijskih rashladnih uređaja

- rad na sastavljanju, montiranju i održavanju niskonaponskih razvodnih uređaja.

Program zanimanja elektromehaničar srodan je programu zanimanja elektroinstalater.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Elektromehaničari mogu nakon tri godine radnoga iskustva u struci polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Također postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada. 

 

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti ovdje.

Zadnji puta mijenjano Srijeda, 31 Svibanj 2017 22:41

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.