Poštovani, nakon objave privremenih rezultata pogledajte svoje detaljne rezultate i ukoliko uočite pogrešku javite mi se danas kako bi prigovor mogli napisati u roku (do 13.7. do 12 sati).

Konačni rezultati državne mature će biti objavljeni 16.7. u 12 sati.

Rang liste koje sada vidite su privremene i ažuriraju se svakih sat vremena. Tako da dolazi do malih promjena u redoslijedu.

Konačne rang liste će se objaviti 16.7. u 16 sati i tada ćete dobiti upisni broj kod studijskog programa na koji ste stekli pravo upisa. To znači da se morate ići upisati na taj fakultet.

Potvrde o položenim ispitima (ako ste položili samo jedan ispit dobit ćete potvrdu) možete preuzeti od 18.7. od 8 sati u školi.

Prijave za jesenski rok polaganja ispita državne mature će biti od 20. do 31.7. u bazi postani student. Nakon 20. 7. ćete vidjeti na kojim studijskim programima će ostati slobodnih mjesta za upis u jesenskome roku.

Za sva pitanja kontaktirajte me što ranije kako ne bi bila panika zbog isteka rokova za pojedine aktivnosti.

Čestitam Vam na postignutim rezultatima.

Miroslav Smuđ
mob:098680555

Poštovani, nakon objave privremenih rezultata pogledajte svoje detaljne rezultate i ukoliko uočite pogrešku javite mi se danas kako bi prigovor mogli napisati u roku (do 13.7. do 12 sati).

Ljetni ispitni rok državne mature

Četvrtak, 28 Lipanj 2018 15:29

Poštovani,
ponosan na sve vas koji ste polagali ispite državne mature jer ste ozbiljno shvatili svoje obveze i jer ste se pridržavali pravila i dogovora.
Sad Vam ostaje čekati privremene rezultate koji će se objaviti 11.7.2018.

Nakon toga prema pravilniku imate 48 sati za eventualne prigovore ako ćete uočiti greške u ocjenjivanju.

Konačni rezultati će se objaviti 16.7. 2018. i taj dan će biti objavljene konačne rang liste za upis na studijske programe.

Podjela svjeodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature bit će 18.7.2018.

U međuvremenu pratite upute i rokove za slanje dokumentacije radi prava prednosti ili ostvarivanja dodatnih bodova za upis. Ukoliko morate pristupiti dodatnim provjerama pratite gdje i kada će se održati.
Te informacije imate na postani-student.hr, studij.hr i na stranicama fakulteta.

Ukoliko ima kakvih problema s ocjenama u bazi ili podatcima koje trebaju biti upisani odmah mi se javite.

Želim Vam puno uspjeha na ispitu i da upišete željeni studijski program!

Školski ispitni koordinator
Miroslav Smuđ

Državna matura

Četvrtak, 28 Lipanj 2018 15:20

Poštovani,
ponosan na sve vas koji ste polagali ispite državne mature jer ste ozbiljno shvatili svoje obveze i jer ste se pridržavali pravila i dogovora.
Sad Vam ostaje čekati privremene rezultate koji će se objaviti 11.7.2018.

Probna državna matura iz matematike

Utorak, 16 Siječanj 2018 20:39

U subotu, 3. veljače 2018., održat će se probna matura iz matematike za učenike Elektrostrojarske škole.

Svi učenici četvrtih razreda će se putem obrasca do četvrtka 24. siječnja 2018. izjasniti o izboru polaganja ispita i razine ispita. Obrascu pristupite OVDJE.

Na ispit je potrebno doći najkasnije u 7:30 s osobnim dokumentom i obveznim priborom za ispit (kemijska i grafitna olovka, šestar, ravnalo i trokut i kalkulator).

Stranica 1 od 2

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.