Dissemination

  • Saturday, 25 November 2017 18:02
  • Print

 

Report of the Ljubljana Dissemination Meeting


Desiminacijski skup projekta "Integrating Ethics of Sport in Secondary School Curriculum-Integracija Etike u sportu u srednjoškolski kurikulum"

Dana 18.10.2019. u Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu održan je skup posvećen projektu koji se provodi već treću godinu. Na skupu su prezentirani rezultati projekta, Kurikulum Etike u sportu i Metodološki priručnik po kojem će se kurikulum prenositi učenicima. Predavač na skupu kao jedan od autora bio je dr. Matija Mato Škerbić sa Fakulteta Hrvatskih studija. Kroz prezentaciju dotaknuti su svi dijelovi projekta i metodologija kojom se prišlo realizaciji zadanih cijeva projekta. Na skupu su nazočili nastavnici predmeta u kojima će se može primjeniti Kurikulum i Metodološki priručnik, a to su: politika i gospodarstvo, sociologija, tjelesna i zdravstvena kultura, psihologija, vjeronauk i građanski odgoj. Skup je protekao u interaktivnoj rapravi obzirom da je tema Etike u sportu aktualna i postoji prostor za široku implementaciju u srednjoškolski kurikulum.

 


Published articles:

Videos:

Read 1083 times