Radno vrijeme

Ispis

Prema pravilniku o polaganju ispita državne mature škola mora biti zatvorena za vrijeme pisanja obveznih ispita državne mature.

Ulaz u školu zabranjen je u:

Molimo da svoje aktivnosti planirate izvan navedenog vremena.

Tagovi: