Trajanje:
Osnovni dio 3 dana - cijena 1.200,00 kn (159,27 EUR).
Napredni dio 2 dana - cijena 1.000,00 kn (132,72 EUR).

Uvjeti za upis: instalateri, tehničari, inženjeri, projektanti i arhitekti.

Nakon odslušane edukacije polaznik dobiva potvrdu o odslušanoj edukaciji uz certifkat suradnika PRO-AIT d.o.o.

 

Osnovni dio:
· Konfiguraciju mrežnih postavki uređaja koji sačinjavaju sustav.
· Podešavanje i parametriranje centralnog panela.
· Podešavanje i parametriranje relejnog modula.
· Podešavanje i parametriranje strujnog aktuatora za rolete i žaluzine.
· Podešavanje i parametriranje dimer modula.
· Podešavanje i parametriranje univerzalnog senzora.
· Podešavanje i parametriranje kombinacije svih modula.

Napredni dio:
· Podešavanje i parametriranje infracrvenog upravljanja.
· Podešavanje i parametriranje sustava za grijanje i hlađenje.
· Podešavanje i parametriranje logičkog modula.
· Podešavanje i parametriranje vizualizacije na pametnom telefonu.
· Podešavanje i parametriranje glasovnog upravljanja pomoću glasovnih naredbi.

 

Tečaj je besplatan za sve HDL partnere, a puni iznos tečaja će se refundirati svima ostalima koji će uspješno završiti tečaj i koristiti HDL opremu u svojim projektima.

 

Otvorene su prijave za osnovni i napredni dio.

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Ime i prezime 
Završena škola 
Broj telefona 
Email 
Naziv programa koji želim prijaviti 
Naziv poslodavca 
    

Tagovi:
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin