Certificirani instalater obnovljivih izvora energije

Program izobrazbe za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije
40 sati osposobljavanja

Svrha Programa izobrazbe

Certificirani instalateri nakon uspješno završenog Programa izobrazbe moraju:

  • biti osposobljeni za siguran rad, koristeći potrebne alate i opremu, uz uvažavanja propisa i normi za zaštitu na radu, te prepoznavati potencijalne izvore opasnosti povezane s instalacijom FN sustava;
  • prepoznavati sustav i pojedine komponente sustava, odrediti pozicije za smještaj pojedinih komponenata te fizički raspored i način povezivanja komponenti;
  • odrediti potrebnu površinu za postavljanje fotonaponskog sustava, orijentaciju i nagib modula, uzimajući u obzir mogućnost pristupa, zasjenjenja, dostupnost sunčevog zračenja, nosivost krova, prikladnost sustava za primjenu na konkretnoj lokaciji i klimi;
  • prepoznati različite metode postavljanja modula pogodne za konkretan krov ili odabranu površinu;
  • odabrati potrebnu dodatnu opremu sustava, koja uključuje spojnu opremu, opremu za mjerenje i za zaštitu sustava;
  • primijeniti tehničku dokumentaciju sustava (glavni ili izvedbeni projekt), uključujući određivanje strujnih opterećenja, odabir ispravnih tipova i presjeka vodiča, određivanje nazivnih veličina i lokacija dodatne opreme, odabir prikladne točke priključka.

Ispit za certificiranog instalatera polaže se nakon Programa izobrazbe, osposobljavanje od 40 sati.

Upis polaznika u MGIPU bazu podataka.

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1646.html

Cijena osposobljavanja:
Program izobrazbe: 4.200,00 kn (557,44 EUR)
Ispit: 1.400,00 kn (185, 81 EUR)

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin