Operater/ka CNC stroja

CNC operater/ka rad u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Trajanje: 158 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: 6 600,00 kn (875,97 EUR)

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
- minimalno završena trogodišnja srednja škola
- minimalno 17 godina
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova operater/ka CNC strojevima

Ostala dokumentacija: domovnica i rodni list, završna svjedodžba 

Nastavni plan

 Redni broj  Nastavne cjeline    Broj sati  
 Predavanje (pr) Vježbe (vj)  Praktična nastava (pn)  UKUPNO
1. Zaštita na radu 8 - - 8
2.  Uvod u CNC tehnologiju 10 5 - 15
3.  Osnove CNC tokarenja 5 10 10 25
4.  Ciklusi kod CNC tokarenja 5 15  10 30
5.  Osnove CNC glodanja 5 10  10 25
6. Ciklusi kod CNC glodanja 5 15 10 30
7. Završni rad - - 25 25
  Ukupno 38 55  65 158

 

Otvorene su prijave za upis u tečaj koji će početi u 01. mjesecu 2023. godine

(planirani početak tečaja 23.01.2023. godine).

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin