Projektant/ica računalne mreže

Projektant/ica računalne mreže kroz primjere, vježbe, diskusije i problemske zadatke omogućuje se ovladavanje vještinama izgradnje i odražavanja mrežnog sustava. Problemski zadaci su vezani uz stvarne situacije, čime se potiče razvijanje logičkih i kreativnih sposobnosti polaznika.

Oblici rada koji se primjenjuju u kombiniranoj nastavi su: skupna nastava (frontalna) u učionici i samostalne vježbe (individualno u učionici i kroz e-learning).

Metode rada obuhvaćaju: usmeno izlaganje instruktora (powerpoint prezentacije, bijela ploča), razgovor, diskusija, demonstracije rada na mrežnoj opremi kroz animacijske i simulacijske elemente, vježbanje i izrada praktičnih radova kroz zadatke.

U dijelu nastave koji se izvodi putem e-lerninga, instruktor prenosi obavijesti i zadatke putem pisanih poruka upućenih polaznicima programa koristeći elektroničku poštu (e-mail).  

Obrazovni sektor: Elektrotehnika i računalstvo

Trajanje: 280 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: 
 - 8 500,00 kn (1.128,14 EUR)
 - 6 000,00 kn (796,34 EUR) (učenici i studenti)

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
- završena srednja škola
- minimalno 18 godina

Ostala dokumentacija: domovnica i rodni list, završna svjedodžba 

Nastavni plan

 Redni broj  Nastavne cjeline    Broj sati  
 Predavanje (pr) Vježbe (vj)  E-learning (e-la)  UKUPNO
1. Uvod u mrežne tehnologije 25 25 20 70
2.  Koncepti i protokoli usmjeravanja 25 25 20 70
3.  LAN i bežične mreže 25 25 20 70
4.  Pristup WAN mreži 25 25  20 70
   Ukupno 100 100 80 280

 

Otvorene su prijave za idući tečaj.

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin