Program zanimanja tehničar za računalstvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima.

Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova tehničara za računalstvo.

Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste suvremenu računalnu opremu. Uče i pripremaju se za poslove održavanja strojne i programske opreme, za programiranje različitih aplikacija, uspostavljanje i održavanje lokalnih mreža, uporabu internetske i multimedijske tehnologije, uspostavu i korištenje baza podataka, uporabu aplikacijskih programskih paketa za razna područja te za planiranje računalnog razvoja ustanove ili poduzeća. Program omogućuje i stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti za visokoškolsko obrazovanje na tehničkim i njima srodnim fakultetima (FER, FOI, Veleučilište u Varaždinu).

Čeka se odobrenje za izvođenje novog strukovnog kurikuluma.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Program za zanimanje elektrotehničara omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature ( više razine) i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima.

Program matematike i fizike posebno je prilagođen višoj razini državne mature i nastavku obrazovanja.

Onim učenicima koji žele nakon završetka školovanja početi raditi u struci, ovo obrazovanje omogućuje stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike, ali i relativno brzo prilagođavanje poslovima tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Kroz izborne i fakultativne programe stručnih sadržaja u 3. i 4. godini učenici mogu stjecati i uža stručna znanja iz pojedinih područja elektrotehnike i računalstva.

Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste najsuvremeniju opremu iz područja računalstva, automatike i robotike primjenom CAD/ CAM tehnologije.

U trećem razredu učenici biraju jedan izbornih predmeta: Obnovljivi izvori,Tehničko crtanje u primjeni, Računalne mreže.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OTVORI.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Program za zanimanje tehničara PT prometa omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature ( više razine) i nastavak školovanja na fakultetima i veleučilištima (prometni, informatika, ekonomija, filozofski...). Program hrvatskog jezika i stranog jezika posebno je prilagođen višoj razini državne mature i nastavku obrazovanja.

Učenicima koji žele nakon završetka školovanja početi raditi u struci, ovo obrazovanje omogućava stjecanje širokoga temeljnog obrazovanja iz područja poštansko-telekomunikacijskog prometa, ali i poslova iz lepeze zanimanja koja zahtijevaju znanja iz daktilografije, korespondencije, dva strana jezika, novčanog poslovanja, komunikologije, primjene informatičke tehnologije. Osnove ekonomije, marketinga i menadžmenta, kao i radnog zakonodavstva i poduzetništva, omogućavaju učenicima bolje razumijevanje tržišta rada što im daje prednost u ostvarivanju njihovih profesionalnih ciljeva.

Kroz izborne i fakultativne programe stručnih sadržaja u 3. i 4. godini učenicima je omogućeno istodobno stjecanje i drugih znanja iz pojedinih područja ekonomije, informatike, psihologije i komunikologije.

Učenik tijekom svoga četverogodišnjeg obrazovanja obavezno uči dva strana jezika, a u nastavi informatike, informacijskom komunikacijskom praktikumu i praktičnoj nastavi koristi najsuvremeniju opremu iz područja informatike i računalstva.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OTVORI.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin