Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela. Praktična se nastava dva dana tjedno izvodi u školskoj radionici (tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom djelatnošću.

Poslovi i radni zadaci grafičara tiska su: - proizvodnja svih vrsta grafičkih proizvoda: knjiga, kutija, ambalaže, etiketa, brošura, novina.

Tijekom školovanja učenici rade, ovisno o tehnici tiska, na različitim strojevima za tisak, pripremaju i miješaju boje, realiziraju tisak, kontroliraju tehnološki proces otiskivanja.

Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom/ proizvodnjom svih vrsta grafičkih proizvoda.

Zanimanje je danas jako traženo na našem tržištu rada. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Program (JMO - trogodišnji) sastoji se od općeobrazovnog, stručno- teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi i radni zadaci elektroinstalatera su:
- postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije
- postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija
- postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda te postrojenja za izjednačivanje potencijala.

Elektroinstalater je deficitarno zanimanje u elektrotehničkoj struci i svi učenici nakon školovanja relativno lako nalaze zaposlenje.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci mogu polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Program (JMO - trogodišnji) zanimanja elektromehaničar sastoji se od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela ( program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi i radni zadaci elektromehaničara su:
- održavanje, popravljanje, montiranje i demontiranje električnih strojeva
- montiranje i servisiranje kućanskih uređaja te klima uređaja
- montiranje i servisiranje industrijskih rashladnih uređaja
- rad na sastavljanju, montiranju i održavanju niskonaponskih razvodnih uređaja.

Program zanimanja elektromehaničar srodan je programu zanimanja elektroinstalater.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Elektromehaničari mogu nakon tri godine radnoga iskustva u struci polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Također postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Školovanje za zanimanje bravara (JMO) osposobljava učenike za:
- izradu metalnih, bravarskih, građevinskih konstrukcija
- upoznavanje i rad s CAD/ CAM tehnologijama u strojarstvu.

Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici. Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci bravari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Školovanje za zanimanje tokara (JMO) osposobljava učenike za:
- samostalan rad na najmodernijm tokarskim strojevima, upravljanje CNC strojevima
- rad s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama

Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici. Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci tokari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta.

Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin