Elektroinstalater

Program (JMO - trogodišnji) sastoji se od općeobrazovnog, stručno- teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Poslovi i radni zadaci elektroinstalatera su:
- postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije
- postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija
- postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda te postrojenja za izjednačivanje potencijala.

Elektroinstalater je deficitarno zanimanje u elektrotehničkoj struci i svi učenici nakon školovanja relativno lako nalaze zaposlenje.

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu.

Nakon tri godine radnoga iskustva u struci mogu polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba medicine rada.

Nastavni plan i okvirni program možete vidjeti OVDJE.

Za prijavu koristite sljedeću prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin