Trajanje programa: Program traje 75 sati, od čega je vođeni proces učenja i poučavanja 15 sati, 45 sati učenje temeljeno na radu i 15 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Cijena programa: 5.000,00 kn (663,61 EUR).

Kompetencije koje se stječu programom:

 1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 3. Instalirati odgovarajuće korisničke programe
 4. Instalirati programske alate i aplikacije
 5. Izraditi sigurnosne kopije podataka
 6. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 7. Programirati aplikacije
 8. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 9. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
 10. Simulirati rad sklopova i/ili uređaja.

Trajanje programa: Program traje 175 sati, od čega je vođeni proces učenja i poučavanja 40 sati, 115 sati učenje temeljeno na radu i 20 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Cijena programa: 6.500,00 kn (862,70 EUR).

Kompetencije koje se stječu programom:

 1. Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
 2. Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
 3. Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
 4. Izraditi instalaciju za javnu rasvjetu
 5. Detektirati i otkloniti kvar rasvjete
 6. Rukovati atestiranim i ispravnim alatima u skladu s pravilima struke.

Trajanje programa: Program traje 225 sati, od čega je vođeni proces učenja i poučavanja 45 sati, 90 sati učenje temeljeno na radu i 90 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Cijena programa: 9.500,00 kn (1.260,87 EUR).

Kompetencije koje se stječu programom:

 1. Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 2. Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 3. Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 4. Usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 5. Sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
 6. Usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 7. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 8. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 9. Izraditi elemente baze podataka
 10. Izraditi elemente-web stranice.

Trajanje programa: Program traje 200 nastavna sata, od čega je 40 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 110 sata učenje temeljeno na radu i 50 sata samostalne aktivnosti polaznika.

Cijena programa: 11.000,00 kn (1.459,95 EUR).

Kompetencije koje se stječu programom:

 1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 3. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 4. Programirati aplikacije
 5. Postaviti parametre aplikacije
 6. Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
 7. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 8. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja Simulirati rad sklopova i/ili uređaja.
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin