Upravljanje IoT sustavima

Ispis

Trajanje programa: Program traje 200 nastavna sata, od čega je 40 sati vođeni proces učenja i poučavanja, 110 sata učenje temeljeno na radu i 50 sata samostalne aktivnosti polaznika.

Cijena programa: 11.000,00 kn (1.459,95 EUR).

Kompetencije koje se stječu programom:

  1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
  2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
  3. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
  4. Programirati aplikacije
  5. Postaviti parametre aplikacije
  6. Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
  7. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
  8. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja Simulirati rad sklopova i/ili uređaja.
Tagovi: