Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije postavljanje pametne javne rasvjete

Trajanje programa: Program traje 175 sati, od čega je vođeni proces učenja i poučavanja 40 sati, 115 sati učenje temeljeno na radu i 20 sati samostalne aktivnosti polaznika.

Cijena programa: 6.500,00 kn (862,70 EUR).

Kompetencije koje se stječu programom:

  1. Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
  2. Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
  3. Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
  4. Izraditi instalaciju za javnu rasvjetu
  5. Detektirati i otkloniti kvar rasvjete
  6. Rukovati atestiranim i ispravnim alatima u skladu s pravilima struke.
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin