Prekvalifikacije


Prekvalificirati se znači položiti razlikovne ispite prema odluci koju izdaje Škola nakon uvida u predmete koje ste pohađali tijekom vašeg srednjoškolskog obrazovanja.prikaži više

Osposobljavanja


Svako osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa.prikaži više

Usavršavanja


Svako usavršavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa.prikaži više

Nastava i konzultacije u drugom polugodištu u obrazovanju odraslih počela je sa 16.01.2017. godine prema rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči.

Mole se svi polaznici da reguliraju uplate za svoja školovanja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 042/ 200 – 913 u radno vrijeme (od 7 do 15 sati), ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tagovi:

UPIS POLAZNIKA za četverogodišnje i trogodišnje programe - programe prekvalifikacije, doškolovanja i osposobljavanja te usavršavanja:

Upis polaznika obavljat će se kontinuirano tokom školske godine ( soba A54 ) od 10 do 14 sati.

Tečaj osposobljavanja i usavršavanja, minimalno 8 polaznika po grupi.

Kod upisa u navedene programe svi kandidati trebaju priložiti:
1. završnu svjedodžbu prethodno završene škole i odgovarajuće razredne svjedodžbe (dati na uvid original i priložiti kopiju)
2. popuniti upisnicu ( ured A54 )
3. domovnica ( kopija )
4. rodni list ( kopija )
5. liječničko uvjerenje ( preuzeti uputnicu u uredu A54 )

Kandidati za upis u trogodišnje programe, programe prekvalifikacije i specijalizacije još trebaju priložiti:
6. ugovor o naukovanju ( ako polaznik nije u radnom odnosu )
7. potvrdu da rade na poslovima za koje se obrazuju ( ako su u radnom odnosu )

Sve informacije na tel: 042/ 200 – 913 u vremenu rada ureda obrazovanja odraslih ( od 7 do 15 sati ), ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tagovi:

Stručno osposobljavanje i usavršavanje je svako usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa koji su, tamo gdje je to primjereno, nadopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem, odnosno vježbeničkom ili stručnom praksom.

Programi osposobljavanja i usavršavanja provode se u skupinama od 8 do najviše 12 polaznika.

Upisati se možete u sljedeće programe osposobljavanja:
Operater/ka CNC stroja ( 158 sati )
Zavarivač/ica TIG, REL ili MIG/MAG postupkom ( 150 sati )
Projektant/ica računalne mreže ( 280 sati )
Ecdl operater/ka ( 120 sati )
Ecdl specijalist ( 130 sati )
Program osposobljavanja certificiranih instalatera solarnih toplinskih sustava ( 40 sati )

Upisati se možete u sljedeće programe usavršavanja
Monter/ka solarnih sustava ( 210 sati )
Monter/ka fotonaponskih sustava ( 150 sati )
Monter/ka solarno toplovodnih sustava ( 150 sati )

Tagovi:

Prekvalificirati se znači položiti razlikovne ispite prema odluci koju izdaje škola nakon uvida u predmete koje ste pohađali tijekom vašeg srednjoškolskog obrazovanja. Nastava se organizira u večernjim satima, a ako je grupa polaznika za prekvalifikaciju mala oblik nastave se održava kroz konzultativne instrukcije. Konzultativne instrukcije su oblik nastave organiziran polaznicima iz svakog pojedinog predmeta. Polaznici koji već rade u struci, ugovor o radu priznaje se kao praktička nastava. Polaznicima koji nemaju praktičnih iskustava organizirat će se prilika stjecanja prakse uz ugovor o naukovanju.

Upisati i prekvalificirati se možete u sljedeća zanimanja:

Četverogodišnja zanimanja
- Elektrotehničar/ka ( jaka ili slaba struja )
- Tehničar/ka za računalstvo
- Tehničar/ka PT prometa
- Grafički/ka tehničar/ka

Trogodišnja zanimanja
- Grafičar/ka tiska
- Tokar/ica
- Bravar/ica
- Elektromonter/ka
- Elektroinstalater/ka
- Elektromehaničar/ka

U program prekvalifikacija se mogu upisati polaznici sa završenom srednjom školom.

Program započinje 1. listopada i nadalje se odvija prema rasporedu

Cijena prekvalifikacija:
upis – 1 500,00 kn
1 ispit - 250,00 kn
Završni ispit - 600,00 kn (trogodišnja zanimanja), 900,00 kn (četverogodišnja zanimanja)

Potrebna dokumentacija:
Domovnica
Rodni list
Liječničko uvjerenje
svjedodžbe svih razreda srednje škole i završna svjedodžba

Tagovi:

Doškolovanje za trogodišnje programe

Doškolovati se u nekom od ponuđenih zanimanja znači položiti razrede koje niste završili tijekom vašeg srednje školskog obrazovanja, te položiti završni ispit i dobiti završnu svjedodžbu srednje škole.

Doškolovati se možete u sljedeća zanimanja:

Četverogodišnja zanimanja
- Elektrotehničar/ka ( jaka ili slaba struja )
- Tehničar/ka za računalstvo
- Tehničar/ka PT prometa
- Grafički/ka tehničar/ka

Trogodišnja zanimanja
- Grafičar/ka tiska
- Tokar/ica
- Bravar/ica
- Elektromonter/ka
- Elektroinstalater/ka
- Elektromehaničar/ka

Trajanje programa doškolovanja je individualna. Prema uvidu u dokumentaciju polaznika Škola donosi odluku koliko ispita polaznik treba položiti da bi mogao završiti srednju školu. S obzirom da se polaznici većinom upisuju u program kao zaposlene osobe i najčešće već rade posao u zanimanju za koje upisuje doškolovanje, tako se ista priznaje kao praksa.

U program doškolovanja mogu se upisati osobe koje su iz bilo kojeg razloga tijekom srednje škole prekinule svoje školovanje. Polaznici kroz ovaj program mogu nastaviti tamo gdje su stali i završiti srednju školu.

Program započinje 1. listopada i nadalje se odvija prema rasporedu

Cijena doškolovanja:
upis – 1 500,00 kn
1 ispit - 250,00 kn
Završni ispit - 600,00 kn (trogodišnja zanimanja), 900,00 kn (četverogodišnja zanimanja)

Potrebna dokumentacija:
Domovnica
Rodni list
Liječničko uvjerenje
Svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole

Tagovi:

Stranica 8 od 8

Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin