Prekvalifikacije


Prekvalificirati se znači položiti razlikovne ispite prema odluci koju izdaje Škola nakon uvida u predmete koje ste pohađali tijekom vašeg srednjoškolskog obrazovanja.prikaži više

Osposobljavanja


Svako osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa.prikaži više

Usavršavanja


Svako usavršavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, a koja obuhvaća jedan ili više programa.prikaži više

Prekvalificirati se znači položiti razlikovne ispite prema odluci koju izdaje škola nakon uvida u predmete koje ste pohađali tijekom vašeg srednjoškolskog obrazovanja. Nastava se organizira u večernjim satima, a ako je grupa polaznika za prekvalifikaciju mala oblik nastave se održava kroz konzultativne instrukcije. Konzultativne instrukcije su oblik nastave organiziran polaznicima iz svakog pojedinog predmeta. Polaznici koji već rade u struci, ugovor o radu priznaje se kao praktička nastava. Polaznicima koji nemaju praktičnih iskustava organizirat će se prilika stjecanja prakse uz ugovor o naukovanju.

Upisati i prekvalificirati se možete u sljedeća zanimanja:

Četverogodišnja zanimanja
- Elektrotehničar/ka ( jaka ili slaba struja )
- Tehničar/ka za računalstvo
- Tehničar/ka PT prometa
- Grafički/ka tehničar/ka

Trogodišnja zanimanja
- Grafičar/ka tiska
- Tokar/ica
- Bravar/ica
- Elektromonter/ka
- Elektroinstalater/ka
- Elektromehaničar/ka

U program prekvalifikacija se mogu upisati polaznici sa završenom srednjom školom.

Program započinje 1. listopada i nadalje se odvija prema rasporedu

Cijena prekvalifikacija:
upis – 1 500,00 kn
1 ispit - 250,00 kn
Završni ispit - 600,00 kn (trogodišnja zanimanja), 900,00 kn (četverogodišnja zanimanja)

Potrebna dokumentacija:
Domovnica
Rodni list
Liječničko uvjerenje
svjedodžbe svih razreda srednje škole i završna svjedodžba

Tagovi:

Doškolovanje za trogodišnje programe

Doškolovati se u nekom od ponuđenih zanimanja znači položiti razrede koje niste završili tijekom vašeg srednje školskog obrazovanja, te položiti završni ispit i dobiti završnu svjedodžbu srednje škole.

Doškolovati se možete u sljedeća zanimanja:

Četverogodišnja zanimanja
- Elektrotehničar/ka ( jaka ili slaba struja )
- Tehničar/ka za računalstvo
- Tehničar/ka PT prometa
- Grafički/ka tehničar/ka

Trogodišnja zanimanja
- Grafičar/ka tiska
- Tokar/ica
- Bravar/ica
- Elektromonter/ka
- Elektroinstalater/ka
- Elektromehaničar/ka

Trajanje programa doškolovanja je individualna. Prema uvidu u dokumentaciju polaznika Škola donosi odluku koliko ispita polaznik treba položiti da bi mogao završiti srednju školu. S obzirom da se polaznici većinom upisuju u program kao zaposlene osobe i najčešće već rade posao u zanimanju za koje upisuje doškolovanje, tako se ista priznaje kao praksa.

U program doškolovanja mogu se upisati osobe koje su iz bilo kojeg razloga tijekom srednje škole prekinule svoje školovanje. Polaznici kroz ovaj program mogu nastaviti tamo gdje su stali i završiti srednju školu.

Program započinje 1. listopada i nadalje se odvija prema rasporedu

Cijena doškolovanja:
upis – 1 500,00 kn
1 ispit - 250,00 kn
Završni ispit - 600,00 kn (trogodišnja zanimanja), 900,00 kn (četverogodišnja zanimanja)

Potrebna dokumentacija:
Domovnica
Rodni list
Liječničko uvjerenje
Svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole

Tagovi:

Stranica 9 od 9

Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin