Objava tema i izrada završnog rada

Učenici završnih razreda do 31.10.2022. biraju temu završnog rada prema POPISU.

Teme se moraju izabrati prema obrazovnom sektoru u kojemu se učenik školuje. Po odabiru teme učenik se javlja mentoru da vidi ako je tema slobodna i dalje nastavlja rad u dogovoru s mentorom.

Ljetni rok 2022./2023. - vremenik

1. Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 15.10.2022. godine
2. Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 15.10.2022. – 31.10.2021. godine
3. Izrada ZAVRŠNOG RADA od 1.11.2021. godine (plan izradbe, evidencijski list)
4. Prijava učenika za obranu ZR u ljetnom roku do 1.4.2023. – online prijava
5. Predaja praktičnog rada i pismenog djela mentoru do 12.5.2023.
6. Obrana ZAVRŠNOG RADA 2.6.2023. godine, a za učenike na dopunskom radu poslije dopunskog rada
7. Svečana podjela završnih svjedodžbi u dvorištu Studentskog centra 3.7. 2023.

Zadnji puta mijenjano Utorak, 11 Listopad 2022 18:09

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.