Odabir teme i izrada završnog rada

Učenici završnih razreda do 31.10.2020. biraju temu završnog rada prema POPISU.

Teme se moraju izabrati prema obrazovnom sektoru u kojemu se učenik školuje. Po odabiru teme učenik se javlja mentoru da vidi ako je tema slobodna i dalje nastavlja rad u dogovoru s mentorom.

Vremenik - ljetni rok 2020./2021.

1. Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 25.10.2020. godine
2. Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 26.10.2020. – 4.11.2020. godine
3. Izrada ZAVRŠNOG RADA od 5.11.2020. godine (plan izrade, evidencijski list)
4. Predaja praktičnog rada i pismenog djela mentoru do 17.5.2021.
5. Obrana ZAVRŠNOG RADA 31.5.2021. godine, a za učenike na dopunskom radu poslije dopunskog rada od 8.6.2021.

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.