Interni propisi (Statut, pravilnici i dr. interni akti) vezani uz djelatnost

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.