Podaci o objektu

Broj sjedećih mjesta u objektu: 120

Broj sjedećih mjesta na terasi: 0

Parkiralište (broj mjesta): 80

Vanjska terasa: ne

Klimatizirano: da

Dostava kući: ne

Poslovni ručkovi: da

Svadbe: da

Razne svečanosti: da

Prijemi sa toplim i hladnim jelima: da

Catering usluga: da

Plaćanje VISA karticom: da

Plaćanje MASTER karticom: da

Plaćanje AMEX karticom: ne

Plaćanje DINERS karticom: da

Zadnji puta mijenjano Četvrtak, 03 Rujan 2015 19:11

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.