Važna obavijest za učenike koji koriste subvencionirani prijevoz

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa.

U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije prikupljati će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 8. lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa (CARNetov račun, e-matica) na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.
Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf.

Skrećemo pozornost na sljedeće:
-učenik nakon što se prijavi svojim korisničkim podacima na aplikaciju najprije popunjava osobne podatke – svoju e-mail adresu, te podatke o školi (iz padajućeg izbornika odaberite Varaždin, a u polju naziv škole pronađite Elektrostrojarsku školu.
- nakon toga potrebno je kliknuti na karticu Članovi kućanstva i upisati broj članova kućanstva (Članovi kućanstva su osobe koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Učenik se ubraja u ukupan broj članova kućanstva. Osobe koje ne žive na istoj adresi prebivališta kao učenik ne računaju se u članove kućanstva). Npr. Ako u kući na istoj adresi žive učenik, brat učenika, majka učenika, otac učenika, djed učenika i baka učenika, takvo kućanstvo ima 6 članova.
- za svakog člana kućanstva traži se OIB, ime i prezime, srodstvo s učenikom, datum rođenja i adresa prebivališta.
-nakon što se SVI traženi podaci popune, kliknemo na gumb SPREMI. Naglašavamo da se jednom uneseni i spremljeni podatci, ne mogu više mijenjati.
- ako učenik ima printer, treba otisnuti spremljenu potvrdu i potpisati je na odgovarajućem mjestu, a to isto treba učiniti i roditelj odnosno skrbnik učenika.
- potpisanu potvrdu dostaviti razredniku.
- ako učeniku nije dostupan printer kod kuće, generiranu pdf datoteku spremiti na usb stick i donijeti u školu na ispis.

Učenici i/ili roditelji koji nemaju mogućnost popunjavanja podataka kod kuće (nemaju računalo ili pristup internetu), mogu to napraviti na računalima škole prema raspoloživosti do isteka gore navedenog roka. Preduvjeti za to su: AAI korisnički račun, pripremljeni OIB-ovi članova kućanstva s imenima i prezimenima te datumima rođenja s naznačenim srodstvom i adresom prebivališta.

Eventualna pitanja koja nisu riješena ovim pozivom i uputom o samoj aplikaciji MZOS, mogu se uputiti u školskoj papirnici ili u tajništvu škole.

Zadnji puta mijenjano Utorak, 31 Svibanj 2016 16:26

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.