Škola ambasador Europskog parlamenta

S obzirom na važnost Europske unije u svakodnevnom životu svih njezinih građana, Europski parlament odlučio je pokrenuti u Republici Hrvatskoj obrazovni program Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS-European Parliament Ambasador School) te ga usmjeriti na podizanje razine osviještenosti među mladima o Europi kroz aktivno učenje o njoj (2016./2017.). Naša Škola je sa još 14 škola iz cijele RH, izabrana u ovaj program-projekt.

Program omogućuje učenicima, nastavnicima i svima zainteresiranima upoznavanje, informiranje o Europskoj uniji, a posebno o demokratskim ovlastima Europskog parlamenta u donošenju odluka važnih za sve građane EU.

U sklopu programa razrađuju se nastavni moduli namijenjeni srednjim školama.

Cilj je programa razviti svijest o parlamentarnoj demokraciji, te o Europskom parlamentu, čije članove biraju građani i koji predstavljaju njihov izravni glas u europskim institucijama, upoznavanje s pojmom građanstva EU, i pravima, te načinima sudjelovanja u demokratskom životu Europe, kao i Republike Hrvatske.

Saznanje što svatko od nas može učiniti da Europa budućnosti bude onakva kakvu je zamišljamo i želimo, treba biti naš cilj, kao i zauzetost za budućnost svih nas, a posebno mladih u našoj Zemlji, kao i u Europi.

Osim širenja znanja o Europi, škole koje sudjeluju u programu imaju priliku temeljem svoje aktivne uloge: učenika, nastavnika kao i svih zainteresiranih, dobiti certifikat ŠKOLA AMBASADOR EUROPSKOG PARLAMENTA.

Zadnji puta mijenjano Srijeda, 07 Lipanj 2017 18:23

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.