Završni rad

Učenici završnih razreda do 15.10.2018. biraju temu završnog rada prema OVOM POPISU.

Teme se moraju izabrati prema obrazovnom sektoru u kojemu se učenik školuje. Po odabiru teme učenik se javlja mentoru da vidi ako je tema slobodna i dalje nastavlja rad u dogovoru s mentorom.

Vremenik - ljetni rok 2018./2019.

1. Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 2.10.2018. godine
2. Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 2.10.2018. – 15.10.2018. godine
3. Izrada ZAVRŠNOG RADA od 15.10.2018. godine (plan izrade, evidencijski list)
4. Predaja praktičnog rada i pismenog djela mentoru do 20.5.2019.
5. Obrana ZAVRŠNOG RADA 27.5.2019. godine, a za učenike na dopunskom radu poslije dopunskog rada od 6.6.2019.
6. Svečana podjela svjedodžbi u HNK Varaždin 3.7.2019.

Ocijenite članak
(1 Glas)

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.