Print this page

Probni ispit državne mature iz matematike

Poštovani maturanti, kao i svake godine za učenike Elektrostrojarske škole organiziramo probni ispit državne mature iz matematike.

Ciljevi probne mature su provjera trenutnog znanja matematike i upoznavanje učenika sa svim etapama prijavljivanja i polaganja ispita državne mature.

Ispit će se pisati u subotu 19. siječnja 2019. s početkom u 8 sati. U školu morate doći najkasnije u 7:30, na ulaznim vratima će biti objavljen raspored po ispitnim prostorijama. Sa sobom morate imati osobnu iskaznicu, kemijsku olovku, kalkulator i jedno ravnalo ili trokut. Rezultati probne mature bit će objavljeni pod šiframa u subotu 19. siječnja nakon 14 sati na stranicama Škole.

Pristupanje probnoj maturi nije obavezno. Odabir razine ispita na probnoj maturi nema utjecaja na odabir razina ispita u ljetnome roku državne mature. Učenici koji planiraju ići na fakultativnu nastavu matematike moraju prijaviti ispit na višoj razini, kako bi dobili informacije o vašem predznanju.

Kako bi se izjasnili o izboru polaganja ispita i razini ispita, pristupite sljedećem OBRASCU.

Povezani članci