Maturantika

MATURANTIKU možete pratiti na Facebook stranici https://www.facebook.com/Maturantika/.

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.