Probni ispit državne mature iz matematike - subota 21. rujna 2019.

Poštovani maturanti, kao i svake godine za učenike Elektrostrojarske škole organiziramo probni ispit državne mature iz matematike.

Ciljevi probne mature su provjera trenutnog znanja matematike i upoznavanje učenika sa svim etapama prijavljivanja i polaganja ispita državne mature.

Ispit će se pisati u subotu 21. rujna 2019. s početkom u 8 sati. U školu morate doći najkasnije u 7:30, na ulaznim vratima će biti objavljen raspored po ispitnim prostorijama. Sa sobom morate imati osobnu iskaznicu, kalkulator i jedno ravnalo ili trokut.

Rezultati probne mature bit će objavljeni pod šiframa u subotu 21. rujna nakon 14 sati na stranicama Škole.

Pristupanje probnoj maturi nije obavezno. Odabir razine ispita na probnoj maturi nema utjecaja na odabir razina ispita u ljetnome roku državne mature.

Učenici koji planirate ići na fakultativnu nastavu matematike (pripreme za višu razinu) morate prijaviti ispit na višoj razini, kako bi dobili informacije o vašem predznanju.

Prijaviti se za probnu maturu možete ispunjavanjem ovog OBRASCA do 18. rujna 2019.

Sretno!
Školski ispitni koordinator
Miroslav Smuđ

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.