Print this page

Natječaj za stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 10. rujna 2019. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ u 2019. godini. Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko:
• su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
• imaju status redovitog učenika/ce sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
• imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00
• ne ponavljaju razred u školskoj godini 2019./2020.
• se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO): autoelektričar, bravar, elektroinstalater, elektromehaničar, tokar
• imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2017./2018. i 2018./2019. ako su ju koristili
• nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

Iznos potpore je 1.500,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2019./2020. (rujan 2019. godine – kolovoz 2020. godine), a koja se isplaćuje u dva obroka.

Prijava se podnosi putem Prijavnog obrasca.
Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže propisana dokumentacija.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA
1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2019 za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu
2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2019
3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
4. Ispunjeni Obrazac potvrde ustanove za strukovno obrazovanje OP STIPENDIRANJE/2019
5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole za školsku godinu, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
6. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE BODOVA
1. Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2018. godinu nadležne ispostave Porezne uprave za sve članove zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje status
4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom
5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave odnosno roditelja/skrbnika.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10.09. do 31.10.2019. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
"Prijava na Otvoreni javni poziv – Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt mogući su od 10. rujna do 31. listopada 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona: 01/610-6152, radnim danom od 9 do 12 sati.

U prilogu preuzmite potrebne obrasce za prijavu:
1. Obrazac
2. Prijavni obrazac
3. Skupna izjava
4. Projekt stipendiranja

Za sve dodatne informacije posjetite mrežne stranice Ministarstva: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Zadnji puta mijenjano Četvrtak, 19 Rujan 2019 10:19

Povezani članci