Završni radovi

Učenici završnih razreda do 31.10.2019. biraju temu završnog rada prema POPISU.

Teme se moraju izabrati prema obrazovnom sektoru u kojemu se učenik školuje. Po odabiru teme učenik se javlja mentoru da vidi ako je tema slobodna i dalje nastavlja rad u dogovoru s mentorom.

Vremenik - ljetni rok 2019./2020.

1. Objava tema za ZAVRŠNI RAD do 15.10.2019. godine
2. Izbor teme za ZAVRŠNI RAD od 16.10.2019. – 31.10.2019. godine
3. Izrada ZAVRŠNOG RADA od 1.11.2019. godine (plan izrade, evidencijski list)
4. Predaja praktičnog rada i pismenog djela mentoru do 18.5.2020.
5. Obrana ZAVRŠNOG RADA 26.5.2020. godine, a za učenike na dopunskom radu poslije dopunskog rada od 8.6.2020.
6. Svečana podjela svjedodžbi u HNK Varaždin 3.7.2020.

Upute za pisanje završnog rada:

 - Upute za pisanje završnog rada

 - Kako pravilno napisati završni rad

Zadnji puta mijenjano Utorak, 29 Listopad 2019 17:52

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.