Obavijest o radu škole u vrijeme Državne mature

U dane polaganja ispita Državne mature ulaz u Elektrostrojarsku školu je zabranjen strankama u vremenu:

 - Petak 4. lipnja 2021. od 8 do 12:15

 - Ponedjeljak 7. lipnja 2021. od 8 do 11:30

 - Utorak 15. lipnja od 8 do 12:15

 - Srijeda 16. lipnja od 8 do 12:00

 - Ponedjeljak 21. lipnja od 8 do 11:00

 - Srijeda 23. lipnja od 8 do 11:00

 - Četvrtak 24 lipnja od 8 do 12:00

 - Petak 25. lipnja od 8 do 12:00

 - Ponedjeljak 28. lipnja od 8 do 12:00

 - Utorak 29. lipnja od 8 do 12:00

Ravnatelj: Igor Kos

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.