Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Ponedjeljak, 11 Studeni 2019 11:47

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) javni naručitelj Elektrostrojarska škola objavljuje OBAVIJEST da u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj Elektrostrojarska škola u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno zakonskoj obvezi ova obavijest objavljuje se na internetskoj stranici Naručitelja

Stranica 2 od 3

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari i studiju.