Probni ispit državne mature iz matematike

Četvrtak, 06 Prosinac 2018 16:01

Poštovani maturanti, kao i svake godine za učenike Elektrostrojarske škole organiziramo probni ispit državne mature iz matematike.

Rezultati jesenskog roka državne mature

Utorak, 18 Rujan 2018 20:26

19.9.2018. biti će objavljeni konačni rezultati jesenskog roka državne mature.

Poštovani, nakon objave privremenih rezultata pogledajte svoje detaljne rezultate i ukoliko uočite pogrešku javite mi se danas kako bi prigovor mogli napisati u roku (do 13.7. do 12 sati).

Ljetni ispitni rok državne mature

Četvrtak, 28 Lipanj 2018 15:29

Poštovani,
ponosan na sve vas koji ste polagali ispite državne mature jer ste ozbiljno shvatili svoje obveze i jer ste se pridržavali pravila i dogovora.
Sad Vam ostaje čekati privremene rezultate koji će se objaviti 11.7.2018.

Nakon toga prema pravilniku imate 48 sati za eventualne prigovore ako ćete uočiti greške u ocjenjivanju.

Konačni rezultati će se objaviti 16.7. 2018. i taj dan će biti objavljene konačne rang liste za upis na studijske programe.

Podjela svjeodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature bit će 18.7.2018.

U međuvremenu pratite upute i rokove za slanje dokumentacije radi prava prednosti ili ostvarivanja dodatnih bodova za upis. Ukoliko morate pristupiti dodatnim provjerama pratite gdje i kada će se održati.
Te informacije imate na postani-student.hr, studij.hr i na stranicama fakulteta.

Ukoliko ima kakvih problema s ocjenama u bazi ili podatcima koje trebaju biti upisani odmah mi se javite.

Želim Vam puno uspjeha na ispitu i da upišete željeni studijski program!

Školski ispitni koordinator
Miroslav Smuđ

Državna matura

Četvrtak, 28 Lipanj 2018 15:20

Poštovani,
ponosan na sve vas koji ste polagali ispite državne mature jer ste ozbiljno shvatili svoje obveze i jer ste se pridržavali pravila i dogovora.
Sad Vam ostaje čekati privremene rezultate koji će se objaviti 11.7.2018.

Stranica 1 od 2

Bavimo se srednjoškolskim obrazovanjem, obrazovanje odraslih te pružanjem usluga u školskoj radionici, tiskari, restoranu i studiu.